Privacybeleid Kapitein Winokio bv

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@kapiteinwinokio.be.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.kapiteinwinokio.be. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Kapitein Winokio bv, gevestigd aan de Noorderlaan 31, 2030 Antwerpen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.kapiteinwinokio.be verwerkt en van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Kapitein Winokio bv, zoals onze fans, klanten en zakelijke contactpersonen.

Onder Kapitein Winokio bv is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:

www.kapiteinwinokio.be

www.winokio.tv

▪ de nieuwsbrieven van Kapitein Winokio

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer of adres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en surfgedrag zijn persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer je:

▪ deelneemt aan enquêtes of wedstrijden;

▪ je inschrijft op onze nieuwsbrief en

▪ contact zoekt via info@kapiteinwinokio.be.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Kapitein Winokio bv, zoals (zakelijke) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt via info@kapiteinwinokio.be.

Hoe lang bewaren wij jouw informatie?
Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 7 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy’s betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

▪ met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten;

▪ fraude te voorkomen;

▪ de veiligheid van de website te verzekeren;

▪ statistische analyses m.b.t. onze fans uit te voeren.

Minderjarigen
Kapitein Winokio bv heeft de intentie om de privacy van minderjarigen te beschermen. We adviseren ouders om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact op met info@kapiteinwinokio.be.

Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens? 
Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

Gegevens voor marketing – nieuwsbrieven

Als je jezelf hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig een e-mail met informatie over onze concerten, nieuwste producten, wedstrijden en nieuwtjes. Als je onze nieuwsbrieven liever niet langer ontvangt, kun je je meteen afmelden onderaan elke nieuwsbrief of via info@kapiteinwinokio.be.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van het aanbod voor onze fans. Daarom kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend fan- of marktonderzoek. Op deze manier help je Kapitein Winokio bv nog beter te worden.

Deelname aan een fan- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het fan- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Gegevens voor wedstrijden

Als je meedoet aan een wedstrijd, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de de winnaar(s) bekend te maken.

Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming enkel in functie van de betreffende wedstrijd en om de prijs te kunnen opsturen.
In de voorwaarden van de wedstrijd kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?
Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Kapitein Winokio bv neemt vele maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken samen met IT-specialisten die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan alsjeblieft weten via info@kapiteinwinokio.be.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via info@kapiteinwinokio.be. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je aanvragen via info@kapiteinwinokio.be.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Ook dit kan je aanvragen via info@kapiteinwinokio.be. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden. Aanvragen kan via info@kapiteinwinokio.be.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via info@kapiteinwinokio.be.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@kapiteinwinokio.be.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Kapitein Winokio bv met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via info@kapiteinwinokio.be. We helpen je graag!

Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?
Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.